Ακριβώς εγκαίρως για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας της 8ης Μαρτίου , θέλουμε ναμοιραστούμε...
ΥΓΙΗ ΠΟΔΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΤΕ (ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΥΓΙΗ ΠΟΔΙΑ...