Ποδολόγος | Πελματογράφοι

Οι πελματογράφοι είναι συστήματα καταγραφής των πιέσεων του άκρου πόδα και ανάλυσης βάδισης.

Η ποδολόγος  μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση βάδισης για να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο περπατά ή τρέχει, εντοπίζοντας τυχόν ανωμαλίες ή προβλήματα που μπορεί να απαιτούν παρέμβαση ή διόρθωση.

Πελματογράφημα | Παθήσεις

Το πελματογράφημα είναιμ ια εξέταση που αναλύει την κατανομή των πιέσων κατά την στάση και την βάδιση , αποτυπώνοντας ψηφιακά τη μορφολογία του πελματός μας.

Η ανάλυση βάδισης ανιχνεύει ανωμαλίες στο μοτίβο βάδισης ενός ατόμου, υποδεικνύοντας υποκείμενες μυοσκελετικές ή νευρολογικές παθήσεις.

Αποκτάμε πολύτιμες πληροφορίες για τις ανατομικές ιδιαιτερότητες των ποδιών μας και τον τρόπο που περπατάμε ή στεκόμαστε , Είναι μια εύκολη και ανώδυνη διαδικασία, χωρίς ακτινοβολία , η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμέτωπιση χρόνιων προβλημάτων που οφείλονται αποκλειστικά στην μηχανική καταπόνηση των κάτω άκρων.

Ορθωτικά Πέλματα

Τα ορθωτικά πέλματα είναι ορθοπεδικές κατασκευές που εφαρμόζονται εσωτερικά των υποδημάτων για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο ρόλος των ορθωτικών πελμάτων είναι να σταθεροποιήσουν, να στηρίξουν και να διορθώσουν δυσμορφίες και παθολογικές καταστάσεις του άκρου πόδα, αλλά και ολόκληρης της κινητικής αλυσίδας των κάτω άκρων.

Η εφαρμογή των ορθωτικών πελμάτων έρχεται να συμπληρώσει την αποκατάσταση μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την εφαρμογή των παρεμβατικών θεραπειών.