Ορθοτικά Πέλματα

Στις περισσότερες παθολογικές καταστάσεις του κάτω άκρου, ο πόνος είναι μηχανικής αιτιολογίας και οφείλεται στη μη φυσιολογική ευθυγράμμιση του κάτω άκρου. Η χρήση των ορθωτικών πελμάτων επικεντρώνεται στα εμβιομηχανικά ελλείμματα του ασθενή παρέχοντας μια νέα μηχανική θέση στον άκρο πόδα, πιο λειτουργική για το κάτω άκρο, η οποία ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο και εξυπηρετεί τις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενή.

Η εφαρμογή των ορθωτικών πελμάτων έρχεται να συμπληρώσει την αποκατάσταση μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την εφαρμογή των παρεμβατικών θεραπειών.

Τα ορθωτικά πέλματα  είναι απόλυτα εξατομικευμένα και διαμορφωμένα για τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Είναι σε θέση να προσφέρουν πολλαπλές λύσεις, κατάλληλες για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων.

Τι σας προσφέρουν τα πελματα;

  • Ομοιόμορφη κατανομή των πιέσεων σε όλη την επιφάνεια του πέλματος .
  • Αποφόρτιση των καταπονημένων αρθρώσεων του ποδιού.
  • Εξισορρόπηση των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα όταν περπατάτε η στέκεστε.
  • Μεγαλύτερη απορρόφηση των κραδασμών στις αρθρώσεις.
  • Μείωση της μηχανικής επιβάρυνσης στα πόδια και τον κορμό
  • Ελάττωση της μυικής κόπωσης
  • Διευκόλυνση των καθημερινών σας δραστηριοτήτων.